Home » Pescara » Robert S. Sonsini ufficiale “U.S. Army”. Combatté in Vietnam