Home » Sport » Vela » Catamarani, a Pescara due regate nei weekend di aprile