Home » Sport » Atletica » “Più forti di prima”, manifestazione di atletica leggera a Pescara