Home » Sport » Motori » Superbike: torna in pista l’abruzzese Federico D’Annunzio