Home » L'Aquila » FUS di 1.430.000 per l’Istituzione Sinfonica Abruzzese