Home » L'Aquila » Fonte d’amore, lezione di umanità